Mednarodna ekipa Mediaeventa servisira nacionalne in internacionalne naročnike kot oglaševalska agencija popolnega servisa. Z najvišjo mero kreativnosti za naročnikove blagovne znamke ponujamo popoln in učinkovit servis komuniciranja z izbranimi ciljnimi skupinami. Timsko sodelovanje ekipe in naših naročnikov je osnova na kateri gradimo vsako sodelovanje. Ciljno naravnana zasnova konceptov medijskega komuniciranja vse do profesionalne realizacije je naša strast.

Mediaevent idejno zastavi in organizira evente vseh velikosti - od ekskluzivnih prezentacij, otvoritev, do večjih praznovanj in zabav, vse do koncertov in dogodkov velikih razsežnosti.

Naše stranke cenijo kakovost naših storitev, hitro in fleksibilno izvedbo, kot tudi motiviranost naše ekipe.

POSLANSTVO

Mediaevent svetuje, zasnuje in realizira komunikacijske poti in sredstva s premišljenim prepletanjem klasičnega oglaševanja, odnosov z javnostmi in interaktivnih medijev na najvišjem strateškem, kreativnem in tehničnem nivoju. Cenimo angažirano, kritično in odkrito partnerstvo.

CILJI

Mediaevent se dnevno trudi svoje naročnike edinstveno predstavljati na tržišču. To dosegamo s:

  • prijaznim in kompetentnim svetovanjem
  • kreativnimi in strateškimi koncepti oglaševanja
  • premišljenim prepletanjem vseh medijev
  • časovno in ciljno naravnano izvedbo projektov
Business-to-Customer in Business-to-Business so poslovna področja, ki jih uspešno oglašujemo. Če iščete fleksibilno oglaševalsko agencijo, ste v nas našli kompetentnega partnerja. Pri naših projektih stavimo na kooperacijo s prvovrstnimi partnerji in zanesljivimi osebami. Razpolagamo z mrežo prosionalnih ljudi in zagotavljamo edinstvene in ekskluzivne storitve.